Tillbaka till startsidan     Tillbaka
Ärendeinformation
Ärendemening:Motion angående nytt bostadsområde i Bromölla
Upplagd datum:2015-11-06
Avslutad datum:2018-05-07
Handläggare:Marie Wäppling
E-post:marie.wappling@bromolla.se
Styrelse/nämnd:KS
Diarienummer:2015/829
Handlingar som tillhör ärendet
För att se ytterligare information om handlingen klicka på handlingens beskrivning. Webbläsaren Google Chrome kanske blockerar handlingen som en popup. Välj då uppe till höger att alltid tillåta popup-fönster från http://diarie.bromolla.se:8080