Tillbaka till startsidan     Tillbaka
Handlingsinformation
Beskrivning:Underlag till svar på motion
Handling:
Avsändare/mottagare:Myndighetskontoret
Datum:2019-10-09
Handläggare:Marie Wäppling
E-post:marie.wappling@bromolla.se
Styrelse/nämnd:KS
Handlingsnummer:2019.3753
Diarienummer:2018/963