Tillbaka till startsidan     Tillbaka
Handlingsinformation
Beskrivning:Beslut KF 2019-11-25 Svar på motion "Inför Rättviks-modellen"
Handling:
Avsändare/mottagare:Verksamhetschef Myndighetskontoret, näringslivsenheten
Datum:2019-12-02
Handläggare:Inger Hofflander
E-post:inger.hofflander@bromolla.se
Styrelse/nämnd:KS
Handlingsnummer:2019.4376
Diarienummer:2018/963