Tillbaka till startsidan     Tillbaka
Handlingsinformation
Beskrivning:Reservation KF § 136/2019
Handling:
Avsändare/mottagare:Glenn Nilsson (M)
Datum:2019-11-27
Handläggare:Inger Hofflander
E-post:inger.hofflander@bromolla.se
Styrelse/nämnd:KS
Handlingsnummer:2019.4363
Diarienummer:2018/963